Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Choszcznie

ul. Bolesława Chrobrego 6, 73-200 Choszczno

Płoną suche trawy

utworzony: 2015-03-19 09:07:38

zmieniony: 2015-03-19 09:07:38

autor: Marek Popławski

Każdego roku w okresie wiosenno-letnim Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie notuje bardzo dużą liczbę pożarów powstających na terenach rolniczych i nieużytków rolnych.

Na terenach rolniczych powszechnością stało się wypalanie łąk, pastwisk i ściernisk. Prowadzenie czynności wypalania pozostałości roślinnych na obszarach, gdzie jest to zabronione, a także w sposób źle zorganizowany i bez należytego zabezpieczenia najczęściej prowadzi do rozprzestrzenienia się ognia poza teren zamierzonego wypalania, powodując pożary lasów, zabudowań, naziemnych urządzeń technicznych, a także niejednokrotnie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego na drogach przebiegających przez tereny objęte wypalaniem. APELUJEMY o nie wypalanie traw i pozostałości roślinnych!