Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Choszcznie

ul. Bolesława Chrobrego 6, 73-200 Choszczno

Odwołanie Komendanta Powiatowego PSP w Choszcznie.

utworzony: 2019-01-04 10:14:07

zmieniony: 2019-01-05 19:44:50

autor: Jacek Lipski

W związku ze złożeniem raportu o przejście na zaopatrzenie emerytalne Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki st. bryg. mgr inż. Jacek Staśkiewicz z dniem 31 grudnia 2018 r. odwołał st. bryg. mgr inż. Marka Garbicza ze stanowiska Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie.

Dziękujemy za 30-sto letnią służbę w szeregach PSP.