Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Choszcznie

ul. Bolesława Chrobrego 6, 73-200 Choszczno

Uroczyste przekazanie samochodów gaśniczych

utworzony: 2010-03-22 17:20:35

zmieniony: 2010-03-22 17:20:37

autor: Redaktor

W piątek 29 stycznia br. w Choszcznie odbył się uroczysty apel, podczas którego przekazano ciężkie samochody gaśnicze Komendzie Powiatowej PSP w Choszcznie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotnie. W uroczystości udział wzięli: Wiceminister Środowiska Stanisław Gawłowski, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski, Komendant Główny PSP nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz wraz z Zastępcą nadbryg. Markiem Kowalskim, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Henryk Cegiełka, Starosta Choszczeński Roman Lubiniecki, Burmistrzowie i Wójtowie powiatu Choszczeńskiego, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji współpracujących ze strażą pożarną. Poświęcenia pojazdów dokonali Kapelan Wojewódzki Strażaków st. kpt. ks. Ryszard Szczygieł oraz Kapelan Powiatowy Strażaków – ks. druh Sławomir Kokorzycki. W trakcie uroczystości st. kpt. Marek Popławski Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Choszcznie został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta RP.

Komendant Powiatowy PSP w Choszcznie bryg. Marek Garbicz podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego na podwoziu marki Mercedes, w szczególności: Wiceministrom Zbigniewowi Sosnowskiemu i Stanisławowi Gawłowskiemu, Komendantowi Głównemu PSP nadbryg. Wiesławowi Leśniakiewiczowi i jego Zastępcy nadbryg. Markowi Kowalskiemu, Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Szczecinie st. bryg. Henrykowi Cegiełce, Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie druhowi Stanisławowi Dycha, Staroście Choszczeńskiemu Romanowi Lubinieckiemu i wszystkim Radnym Powiatu Choszczeńskiego oraz Burmistrzowi Pełczyc Mirosławowi Klukowi. W uroczystym apelu wzięła także udział klasa mundurowa Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie.

fot. A. Mazurczak, K. Nitecki.