Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Choszcznie

ul. Bolesława Chrobrego 6, 73-200 Choszczno

Powiatowy Dzień Strażaka

utworzony: 2010-05-07 10:44:14

zmieniony: 2010-05-11 00:13:57

autor: Marek Poplawski

Uroczysty apel z okazji obchodów Powiatowego Dnia Strażaka odbył się 7 maja br. na placu przy ul. Rynek w Reczu.

Tegoroczne obchody Powiatowego Dnia Strażaka odbyły się w Reczu. Na uroczysty apel przybyli licznie zaproszeni goście, reprezentujący służby mundurowe, jednostki samorządowe i instytucje współpracujące ze strażą pożarną. Podczas apelu wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Minister SWiA przyznał srebrną odznakę "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej": płk. Tomaszowi Piotrowskiemu - Dowódcy Garnizonu w Choszcznie oraz druhowi Eugeniuszowi Nykiel - Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Choszcznie. Brązową odznakę otrzymali: insp. Zenon Atras - Komendant Powiatowy Policji w Choszcznie oraz druh Józef Romanowski - Burmistrz Recza. Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie przyznał medale "Za zasługi dla pożarnictwa" następującym druhom: Złoty: Jarosławowi Sankowskiemu, Janowi Stasiakowi. Srebrny: Józefowi Stefańskiemu, Januszowi Tokaj, Jackowi Biskupskiemu, Brązowy: Pawłowi Boratyńskiemu, Przemysławowi Biskupskiemu. Komendant Główny PSP wyróżnił dyplomem za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych st. ogn. Jana Dyszkiewicza. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie bryg. Marek Garbicz oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Choszcznie dh Eugeniusz Nykiel wyróżnili pamiątkowym dyplomem za duże zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu choszczeńskiego : - Wicewojewodę Zachodniopomorskiego Andrzeja Chmielewskiego - Przewodniczącego Rady Powiatu w Choszcznie Stanisława Dychę - Starostę Choszczeńskiego Romana Lubinieckiego - Wójta Krzęcina Krzysztofa Żuchowskiego. Natomiast Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Choszcznie dh Eugeniusz Nykiel skierował podziękowania za pomoc we włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego OSP Nętkowo do: Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie bryg. Marka Garbicza, Burmistrza Recza Józefa Romanowskiego i Prezesa OSP w Nętkowie Zdzisława Pawlaka. Awans na wyższe stopnie otrzymali: KAPITANA: - mł. kpt. Joanna Gąsiewicz, ASPIRANTA: - mł. asp. Grzegorz Pieciukiewicz, OGNIOMISTRZA: -mł. ogn. Tadeusz Dziedzic, -mł.ogn. Krzysztof Nitecki, STARSZEGO SEKCYJNEGO: -sekc. Rafał Franas, -sekc. Krzysztof Piwowar, -sekc. Marcin Staroch. STARSZEGO STRAŻAKA: -str. Paweł Basisty, -str. Janusz Garbicz, -str. Krzysztof Gromadzki, -str. Andrzej Jabłecki. Komendant Powiatowy PSP w Choszcznie bryg. Marek Garbicz podziękował wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu. Szczególne wyrazy podziękowania skierował do druhów Ochotniczych Straży Pożarnych za ich pomoc i ofiarność podczas prowadzonych działań.