Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Choszcznie

ul. Bolesława Chrobrego 6, 73-200 Choszczno

Dnia 16.06.2018 KP PSP w Choszcznie zorganizowała ćwiczenia gminne połączone z szkoleniem w temacie pożarów wewnętrznych.

utworzony: 2018-06-19 10:18:03

zmieniony: 2018-06-19 10:18:03

autor: Łukasz Świtaj

W dwóch założeniach udział wzięły gminy Pełczyce, Recz oraz Drawno a do symulowanego pożaru budynku zostały zadysponowane wszystkie jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (OSP Pełczyce, OSP Płotno, OSP Recz, OSP Drawno, OSP Nętkowo) i jak i jednostki spoza systemu ( OSP Brzeziny, OSP Będargowo, OSP Boguszyny).

Ćwiczenia gminne zostały podzielone na 2 etapy. W pierwszym jednostki miały za zadanie odnaleźć, ewakuować i udzielić pomocy poszkodowanym w pożarze oraz zlokalizować źródło ognia. Drugi etap składał się z części szkoleniowej gdzie omówione i zademonstrowane zostały techniki gaszenia pożarów wewnętrznych, operowanie prądami gaśniczymi, sposoby poruszania się w budynku objętym pożarem oraz ewakuacja wraz z udzieleniem pomocy ratownikowi który uległ wypadkowi.