Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Choszcznie

ul. Bolesława Chrobrego 6, 73-200 Choszczno

ALARM FAŁSZYWY - żart, który szkodzi.

utworzony: 2018-02-12 13:36:26

zmieniony: 2018-02-13 06:59:13

autor: Jacek Lipski

Od początku tego roku do dnia dzisiejszego tj. 12.02.2018 r. do Stanowiska Kierowania KP PSP w Choszcznie wpłynęło już 5 zgłoszeń, które okazały się fałszywymi alarmami. Wszystkie te przypadki zostały ocenione, jako alarmy fałszywe „w dobrej wierze”, kiedy to zgłaszający miał podstawy do niepokoju, lecz w końcowym efekcie okazało się, że to tylko imitacja prawdziwego zagrożenia. Taka postawa jest jak najbardziej wskazana. Każda przesłanka budząca nasz niepokój powinna być sprawdzona przez służby ratownicze. A co jeśli zgłaszającym kierują złe intencje i wydawać by się mogło poczucie humoru?

Przede wszystkim należy pamiętać, że można faktycznie komuś w ten sposób zaszkodzić, bo jeżeli straż pożarna czy też inny podmiot ratowniczy pojedzie na koniec powiatu z powodu np. żartu, a w tym czasie dojdzie do prawdziwego zdarzenia na drugim krańcu naszego rejonu działania, to taki żart może kosztować nawet czyjeś życie. Role w niesieniu pomocy odgrywa nie tylko odległość, ale przede wszystkim ściśle z nią związany czas dojazdu podmiotu ratowniczego. Wiadomo, że po ustaniu akcji serca czas na udzielenie pomocy jest bardzo krótki i trwa ok. 4 minuty, więc każda nawet najmniejsza zwłoka może diametralnie zmieniać szansę poszkodowanego.

Warto też pomyśleć o sobie, ponieważ dzisiaj dla służb praktycznie nie ma anonimowości. Przy każdym połączeniu dyżurny numeru alarmowego ma wyświetlony numer i podstawowe dane osoby zgłaszającej, a także możliwość namierzenia jej lokalizacji. Wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane.

Art. 224a kodeksu karnego: Fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu: „Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”