Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Choszcznie

ul. Bolesława Chrobrego 6, 73-200 ChoszcznoĆwiczenia w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie.

utworzony: 2017-06-03 15:54:39

zmieniony: 2017-06-04 17:18:26

autor: Mirosław Dzidek

W trakcie zajęć szkolnych w pomieszczeniach piwnicznych dochodzi do wybuchu pożaru.Zostaje zarządzona ewakuacja szkoły, jednak na skutek dużej paniki panującej wśród uczniów, dyrekcja szkoły przekazała, że brakuje 24 uczniów. Oto scenariusz ćwiczeń, które odbyły się dzisiaj w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie.

W ćwiczeniach udział brały wszystkie jednostki OSP KSRG z terenu powiatu OSP Brzeziny, JRG w Choszcznie oraz PRM i Deutsche Rotes Kreuz. Główne zadania z którymi musieli się zmierzyć ćwiczący to:
- przeprowadzenie rozwinięcia gaśniczego mającego na celu ugaszenie pożaru z jednoczesnym przeszukaniem pomieszczeń.
- przeszukanie kondygnacji nadziemnych wraz z monitorowaniem stężeń gazów pożarowych.
- ewakuacja osób znajdujących się wewnątrz szkoły, udzielenie im pomocy medycznej (zatrucia wziewne,utrata przytomności,złamania).
- utworzenie punktu pomocy medycznej, współpraca z ZRM.