Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Choszcznie

ul. Bolesława Chrobrego 6, 73-200 Choszczno

Prelekcje w szkole i przedszkolu.

utworzony: 2018-04-24 13:51:39

zmieniony: 2018-04-24 13:51:39

autor: Stanisław Rydz

W dniu 24 kwietnia 2018r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Choszcznie przeprowadzili spotkania z uczniami i przedszkolakami naszego powiatu.

Spotkania odbyły się w Szkole Podstawowej w Korytowie, która chętnie bierze udział w prelekcjach z zakresu ochrony przeciwpożarowej w formie teoretycznej czy też praktycznej. Kolejne spotkania odbyły się w Przedszkolu w Pełczycach w związku z przeprowadzeniem praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu przedszkola. W tym miejscu przypominamy, że właściciele lub zarządcy obiektów przeznaczonych dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanych do obiektów mieszkalnych, powinni co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.