Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Choszcznie

ul. Bolesława Chrobrego 6, 73-200 Choszczno

Choszczeńscy strażacy w Szwecji.

utworzony: 2018-07-23 11:46:28

zmieniony: 2018-07-23 12:08:28

autor: Tomasz Lisiński

W dniu 20.07.2018 r. ze Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego w Szczecinie wpłynęła dyspozycja pojazdu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/24/2,5 z obsadą 5 ratowników, do wyjazdu poza granicę kraju aby wesprzeć działania polegające na gaszeniu pożarów lasów w Szwecji.

Do zadań w Szwecji zadysponowano 19 zastępów z woj. zachodniopomorskiego (64 ratowników) a także z woj. mazowieckiego i wielkopolskiego. Łącznie w Szewcji jest 140 strażaków i 44 samochody ratowniczo-gaśnicze z Polski. Choszceńscy strażacy wczoraj, tj. 22.07. 2018 r. dotarli do polskiej bazy w Sveg, z której będą dysponowani do gaszenia pożarów w szwedzkich lasach.