Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Choszcznie

ul. Bolesława Chrobrego 6, 73-200 ChoszcznoKapelan Powiatowy Strażaków


Informujemy wszystkich strażaków, że z dniem 01 września 2009 r. ks. Sławomir Kokorzycki został mianowany kapelanem przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie. W każdy poniedziałek ks. kapelan pełni dyżur w tut. Komendzie w godz. 18:00 - 19:00. W sprawach posługi kapłańskiej można kontaktować się pod numerem tel.: 95-768-1059 lub 601-211-922.