Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Choszcznie

ul. Bolesława Chrobrego 6, 73-200 Choszczno

Klub Honorowych Krwiodawców PCK przy KP PSP w Choszcznie


Zarząd:
Prezes- kpt. Tomasz Kwiatkowski

tel. 695273972


Podsumowanie akcji zbierania krwi która odbyła się dnia 22.01.2011

utworzony: 2011-01-24 10:27:20

zmieniony: 2011-01-24 16:43:55

autor: Bartłomiej Gazda

Organizatorem zbiórki był Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "NIAGARA" przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie pod przewodnictwem Prezesa Klubu mł. kpt. Tomasza Kwiatkowskiego wraz z krwiodawcami Sylwią Luzeńczyk, Tomaszem Strugińskim i Dariuszem Biskupskim.

Poboru krwi dokonał zespół Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ - terenowa stacja w Szczecinie. Zbiórka krwi została przeprowadzona na rzecz 10-letniej Julii, która choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną i aktualnie przebywa na oddziale hematologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.

Do akcji, jak zwykle czynnie włączyli strazacy Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz mieszkańcy całego powiatu - za co w imieniu naszym i potrzebującej Julii serdecznie dziękujemy.

Wyniki:
zgłosiło się 58 krwiodawców, z czego do oddania krwi zakwalifikowano 53 osoby (w tym 10 kobiet). 29 osób oddało krew po raz pierwszy. Łącznie zebrano 23 litry i 850ml.