Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Choszcznie

ul. Bolesława Chrobrego 6, 73-200 Choszczno

Klub Honorowych Krwiodawców PCK przy KP PSP w Choszcznie


Zarząd:
Prezes- kpt. Tomasz Kwiatkowski

tel. 695273972


Twoja krew darem życia.

utworzony: 2011-11-18 16:13:23

zmieniony: 2011-11-18 16:13:23

autor: Sebastian Kończal

W miniony wtorek tj.15 listopada 2011 odbył się kolejny pobór krwi zorganizowany przez Klub Honorowych Dawców Krwi NIAGARA przy KP PSP w Choszcznie oraz Choszczeński Dom Kultury.

Ilość osób która wyraziła chęć podzieleniem się cząstką siebie bardzo pozytywnie zaskoczyła organizatorów,w zdecydowanej większości byli to uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 z ulicy Chrobrego w Choszcznie,którym bardzo dziękujemy w imieniu organizatorów, podkreślali że zrobili to z chęci pomocy drugiemu człowiekowi.Do poboru zakwalifikowało się 50 osób w tym 20 kobiet,zebrano 22,500 ml cennego leku. W imieniu organizatorów dziękujemy za pozytywną, godną naśladowania postawę dla wszystkich krwiodawców a szczególnie uczniom,którzy poświęcili swój czas aby pomóc innym. Klub Honorowych Dawców Krwi NIAGARA