Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Choszcznie

ul. Bolesława Chrobrego 6, 73-200 Choszczno

Klub Honorowych Krwiodawców PCK przy KP PSP w Choszcznie


Zarząd:
Prezes- kpt. Tomasz Kwiatkowski

tel. 695273972


Oddaj krew – podaruj nadzieję

utworzony: 2012-02-16 09:52:20

zmieniony: 2012-02-16 09:52:20

autor: Bartłomiej Gazda

Wczoraj(15 lutego 2012) w sali baletowej Choszczeńskiego Domu Kultury honorowi krwiodawcy oddali ponad 30 litrów krwi.

W choszczeńskiej akcji „Oddaj krew – podaruj nadzieję” został ustanowiony nowy rekord. Na apel o pomoc odpowiedziały aż 74 osoby, z czego zakwalifikowano 67 (w tym 16 kobiet). 39 osób oddało krew po raz pierwszy. Ogółem zebrano 30 litrów 150 ml krwi !!!.

Zebrana krew została przekazana dla funkcjonariusza z Komisariatu Policji w Drzewicy, który czeka na przeszczep serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie.

Do poboru czynnie włączyli się: uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. B. Krzywoustego, uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Noblistów Polskich, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie oraz mieszkańcy Choszczna i okolic. Na szczególne wyróżnienie zasługuje postawa młodzieży – 40 honorowych krwiodawców to właśnie uczniowie.

Organizatorem akcji był działający przy Komendzie Powiatowej PSP w Choszcznie, klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Niagara” z Tomaszem Kwiatkowskim i Tomaszem Strugińskim na czele oraz Choszczeński Dom Kultury. Zbiórkę krwi przeprowadziło Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Organizatorzy szczególne słowa podziękowania kierują dla dyrektorów obu szkół oraz dla Piekarni – Cukierni Mariola i Andrzej Łukszo, która zapewniła słodki poczęstunek dla krwiodawców.


Tomasz Kwiatkowski tel. 695273972

zdjęcia wykonał: Tomasz Strugiński