Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Choszcznie

ul. Bolesława Chrobrego 6, 73-200 Choszczno

Klub Honorowych Krwiodawców PCK przy KP PSP w Choszcznie


Zarząd:
Prezes- kpt. Tomasz Kwiatkowski

tel. 695273972


„NIAGARA” w Zieleniewie

utworzony: 2010-10-28 09:41:58

zmieniony: 2010-10-28 12:04:35

autor: Tomasz Kwiatkowski

26 października 2010r. zorganizowano akcję poboru krwi w Zieleniewie – powiat Choszczno. Zbiórka krwi została przeprowadzona na rzecz strażaka – ratownika OSP Chojna, który doznał bardzo poważnych obrażeń ciała podczas udziału w akcji ratowniczej w miejscowości Lisie Pole oraz w celu szerzenia idei honorowego krwiodawstwa na terenach wiejskich.

Chęć oddania krwi zadeklarowało 50 osób – strażaków PSP i OSP oraz mieszkańców Zieleniewa i okolic. Ogółem zebrano 21 600 ml. krwi od 48 krwiodawców, w tym od 6 kobiet. Podczas akcji 16 osób po raz pierwszy oddało krew - zasilając tym samym grono honorowych dawców krwi z powiatu choszczeńskiego.

Organizatorem zbiórki był Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „NIAGARA” przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie pod przewodnictwem Prezesa Klubu mł. kpt. Tomasza Kwiatkowskiego wraz z krwiodawcami S. Luzeńczyk i T Strugińskim.

Poboru krwi dokonał zespół Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – terenowa stacja w Szczecinie.

Dziękujemy wszystkim krwiodawcom za czynny udział oraz Ks. prob. S. Mazurkiewiczowi za pomoc w przeprowadzeniu akcji.