Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Choszcznie

ul. Bolesława Chrobrego 6, 73-200 Choszczno

Numer alarmowy 112

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie informuje, że od września 2005 r. zostanie uruchomiony numer alarmowy „112”. Na terenie powiatu choszczeńskiego osoba wybierająca numer 112 z telefonu stacjonarnego dodzwoni się do Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie. Dotychczasowe numery alarmowe 997, 998, 999 nadal będą funkcjonować.

Numer 112 to numer alarmowy do wykorzystania wtedy, kiedy nie umiemy zidentyfikować zagrożenia w wymiarze 3 aktualnych numerów ratunkowych, czyli: Pogotowie - 999, Straż Pożarna - 998 i Policja - 997. To również jest numer dla cudzoziemców, którzy nie znają wspomnianych numerów.

Jeżeli wszystkie zgłoszenia, które do l września 2005 r. obsługiwane były przez 3 numery alarmowe (999, 998 i 997) od tego dnia zaczną docierać tylko pod jeden numer (112), to dyspozytor tego ostatniego przyjmować może wszystkie zgłoszenia, które do tej pory napływały do dyspozytorów z trzech linii. Nastąpi zatem lawinowy przyrost zgłoszeń pod numerem 112. Należy zwrócić uwagę na fakt, że dzwoniąc pod dotychczasowe numery zaczynające się od „9" skracamy czas interwencji.

Numer 112 jest numerem bezpłatnym, dlatego też należy przyjąć, że w sposób istotny zwiększeniu ulegnie ilość połączeń pod ten numer, gdyż Polacy (dla zasady) zechcą sprawdzić skuteczność uruchomionej nowej usługi - apelować o zaniechanie takich praktyk. Planowane jest zwiększenie obsady osobowej dla numeru 112.

W wielu krajach Unii Europejskiej, które numer alarmowy 112 wprowadziły wiele lat temu, kontaktować się z nim można wyłącznie w języku danego kraju. Planowane są szkolenia językowe dla obsługujących system „112" w ramach programu unijnego, opracowanego specjalnie dla tej grupy pracowników.

Ze względu na to, że system „112" łączy trzy najważniejsze służby odpowiadające za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, oraz na to, że ma służyć właściwej i jak najszybszej reakcji na dany rodzaj zagrożenia (lub zagrożeń), centra zgłoszeniowe (call center) będą rejestrowały przychodzące rozmowy.

Dzwoniąc pod numer alarmowy należy podać rodzaj zdarzenia lub zagrożenia, podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego wykonywane jest połączenie, a także spokojnie odpowiadać na wszelkie pytania zadawane przez dyżurnego.