Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Choszcznie

ul. Bolesława Chrobrego 6, 73-200 Choszczno

Pożary nieużytków


Tegoroczny sezon wypalania traw i nieużytków ROZPOCZĘTY!Każdego roku w okresie wiosenno-letnim Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie notuje bardzo dużą liczbę pożarów powstających na terenach rolniczych i nieużytków rolnych.

Powszechnością stało się wypalanie nieużytków, łąk, pastwisk i ściernisk. Prowadzenie czynności wypalania pozostałości roślinnych na obszarach, gdzie jest to zabronione, a także w sposób źle zorganizowany i bez należytego zabezpieczenia najczęściej prowadzi do rozprzestrzenienia się ognia poza teren zamierzonego wypalania, powodując pożary lasów, zabudowań, naziemnych urządzeń technicznych, a także niejednokrotnie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego na drogach przebiegających przez tereny objęte wypalaniem.

Zgodnie z § 43 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) „wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione”.

APELUJEMY o nie wypalanie traw i pozostałości roślinnych!
fot. KP PSP Choszczno