Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Choszcznie

ul. Bolesława Chrobrego 6, 73-200 ChoszcznoNowy przetarg

Rozstrzygnięcie przetargu PT.2370.03.2017.pdf

Informacja z otwarcia ofert-31.08.2017.pdf

1. Ogłoszenie o zamówieniu

 • Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

 • 2. SIWZ

 • SIWZ 16,08,2017.pdf

 • 3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 • Formularz ofertowy-załącznik nr 1 do SIWZ.docx

 • 4. Załącznik nr 2 - wzór umowy

 • Wzór umowy-załącznik nr 2 do SIWZ.docx

 • 5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie w zakresie warunków kontraktowych

 • Oświdczenie - załącznik nr 3 do SIWZ.docx

 • 6. Załącznik nr 4 - Wzór oświadczeń wstępnych

 • Wzór oświadczeń wstępnych - załącznik nr 4 do SIWZ.docx

 • 7. Załącznik nr 5 - zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

 • Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 5 do SIWZ.doc

 • 8. Załącznik nr 6 - Projekty - załacznik do SIWZ


  Aparat grzewczo-wentylacyjny - załacznik nr 6a do SIW
 • Choszczno_aparat_594x720_kolor.pdf
 • Opis_PW_aparat grzewczo-wentylacyjny.pdf
 • STRONKI TYTULOWE aparat.pdf

 • Płyta fundamentowa i ogrodzenie- załącznik nr 6b do SIWZ
 • brama uchylna żaluzjowa kopia.png
 • ogrodzenie.dwg
 • Ogrodzenie.pdf
 • Płyta fundamentowa pod agregat.dwg
 • Płyta fundamentowa pod agregat.pdf

 • Projekt drogowy - załącznik nr 6c-e do SIWZ
  a. Roboty drogowe- załącznik nr 6c do SIWZ
 • DR_opis techniczny.pdf
 • DR_rys01_orientacja.pdf
 • DR_rys02_sytuacja.pdf
 • DR_rys03_normalne.pdf

 • b. Zjazdy - załącznik nr 6d do SIWZ
 • DZ_opis techniczny.pdf
 • DZ_rys01_orientacja.pdf
 • DZ_rys02_sytuacja.pdf
 • DZ_rys03a1_szczegół_zjazdu.pdf
 • DZ_rys03a2_szczegół_zjazdu.pdf
 • DZ_rys04a1_szczegóły konstrukcyjne.pdf
 • DZ_rys04a2_szczegóły konstrukcyjne.pdf

 • c. 0rganizacja ruchu - załącznik nr 6e do SIWZ
 • OR_opis techniczny.pdf
 • OR_rys01_orientacja.pdf
 • OR_rys02_sytuacja.pdf

 • Projekt kanalizacji deszczowej - załącznik nr 6f do SIWZ
 • Opis techniczny_WYKONAWCZY DESZCZ.pdf
 • S-01 Plan Zagosodarowania Terenu_550x297.pdf
 • S-02 Profil kanalizacji deszczowej_1100x297.pdf
 • S-03 Studnia DN425_A3.pdf
 • S-04 Studnia DN1000_A3.pdf

 • 9. Załącznik nr 7 -Przedmiary - załącznik do SIWZ

 • przadmiar fundamentu pod agregat prądotwórczy oraz ogrodzenie-załacznik nr 7a do SIWZ.pdf
 • Przedmiar - oznakowanie - zalacznik nr 7d do SIWZ.pdf
 • przedmiar dodatkowy dotyczący branży drogowej - załacznik nr 7f do SIWZ.xlsx
 • Przedmiar instalacji grzewczej oraz sieci kanalizacji deszczowej - załacznik nr 7b do SIWZ.pdf
 • Przedmiar utwardzenie - załącznik nr 7c do SIWZ.pdf
 • Przedmiar zjazdy - załacznik nr 7e do SIWZ.pdf

 • 10. Załącznik nr 8 - STWiOR - załącznik do SIWZ

 • ST INSTALACJE GRZEWCZE APARAT GRZEWCZY - załącznik nr 8c do SIWZ.pdf
 • ST SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - załącznik nr 8d do SIWZ.pdf
 • STWIOR fundament pod agregat oraz ogrodzenie-załacznik nr 8a do SIWZ.pdf
 • swiord - utwardzenie i zagospodarowanie terenu - załącznik nr 8b do SIWZ.pdf

 • 11 Załącznik nr 9 - Informacja BIOZ

 • Informacja BIOZ_załacznik nr 9.pdf
 • Unieważnienie przetargu

  Unieważnienie przetargu.pdf

  1. Ogłoszenie o zamówieniu

 • Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

 • 2. SIWZ

 • SIWZ.pdf

 • 3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 • Formularz ofertowy-załącznik nr 1 do SIWZ.docx

 • 4. Załącznik nr 2 - wzór umowy

 • Wzór umowy-załącznik nr 2 do SIWZ.docx

 • 5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie w zakresie warunków kontraktowych

 • Oświdczenie - załącznik nr 3 do SIWZ.docx

 • 6. Załącznik nr 4 - Wzór oświadczeń wstępnych

 • Wzór oświadczeń wstępnych - załącznik nr 4 do SIWZ.docx

 • 7. Załącznik nr 5 - zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

 • Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 5 do SIWZ.doc

 • 8. Załącznik nr 6 - Projekty - załacznik do SIWZ


  Aparat grzewczo-wentylacyjny - załacznik nr 6a do SIW
 • Choszczno_aparat_594x720_kolor.pdf
 • Opis_PW_aparat grzewczo-wentylacyjny.pdf
 • STRONKI TYTULOWE aparat.pdf

 • Płyta fundamentowa i ogrodzenie- załącznik nr 6b do SIWZ
 • brama uchylna żaluzjowa kopia.png
 • ogrodzenie.dwg
 • Ogrodzenie.pdf
 • Płyta fundamentowa pod agregat.dwg
 • Płyta fundamentowa pod agregat.pdf

 • Projekt drogowy - załącznik nr 6c-e do SIWZ
  a. Roboty drogowe- załącznik nr 6c do SIWZ
 • DR_opis techniczny.pdf
 • DR_rys01_orientacja.pdf
 • DR_rys02_sytuacja.pdf
 • DR_rys03_normalne.pdf

 • b. Zjazdy - załącznik nr 6d do SIWZ
 • DZ_opis techniczny.pdf
 • DZ_rys01_orientacja.pdf
 • DZ_rys02_sytuacja.pdf
 • DZ_rys03a1_szczegół_zjazdu.pdf
 • DZ_rys03a2_szczegół_zjazdu.pdf
 • DZ_rys04a1_szczegóły konstrukcyjne.pdf
 • DZ_rys04a2_szczegóły konstrukcyjne.pdf

 • c. 0rganizacja ruchu - załącznik nr 6e do SIWZ
 • OR_opis techniczny.pdf
 • OR_rys01_orientacja.pdf
 • OR_rys02_sytuacja.pdf

 • Projekt kanalizacji deszczowej - załącznik nr 6f do SIWZ
 • Opis techniczny_WYKONAWCZY DESZCZ.pdf
 • S-01 Plan Zagosodarowania Terenu_550x297.pdf
 • S-02 Profil kanalizacji deszczowej_1100x297.pdf
 • S-03 Studnia DN425_A3.pdf
 • S-04 Studnia DN1000_A3.pdf

 • 9. Załącznik nr 7 -Przedmiary - załącznik do SIWZ

 • przadmiar fundamentu pod agregat prądotwórczy oraz ogrodzenie-załacznik nr 7a do SIWZ.pdf
 • Przedmiar - oznakowanie - zalacznik nr 7d do SIWZ.pdf
 • przedmiar dodatkowy dotyczący branży drogowej - załacznik nr 7f do SIWZ.xlsx
 • Przedmiar instalacji grzewczej oraz sieci kanalizacji deszczowej - załacznik nr 7b do SIWZ.pdf
 • Przedmiar utwardzenie - załącznik nr 7c do SIWZ.pdf
 • Przedmiar zjazdy - załacznik nr 7e do SIWZ.pdf

 • 10. Załącznik nr 8 - STWiOR - załącznik do SIWZ

 • ST INSTALACJE GRZEWCZE APARAT GRZEWCZY - załącznik nr 8c do SIWZ.pdf
 • ST SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - załącznik nr 8d do SIWZ.pdf
 • STWIOR fundament pod agregat oraz ogrodzenie-załacznik nr 8a do SIWZ.pdf
 • swiord - utwardzenie i zagospodarowanie terenu - załącznik nr 8b do SIWZ.pdf

 • 11 Załącznik nr 9 - Informacja BIOZ

 • Informacja BIOZ_załacznik nr 9.pdf
 • Plan zamówień publicznych 2017


 • Plan zamówień publicznych 2017.pdf