Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Choszcznie

ul. Bolesława Chrobrego 6, 73-200 Choszczno

Ogłoszenie o naborze do służby

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta

Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 2
Stanowisko etatowe: starszy ratownik
System pełnienia służby: zmianowy
Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie, ul. Chrobrego 6 , 73-200 Choszczno

Ogłoszenie o naborze Choszczno czerwiec 2016 st rat.docx


wzór oświadczenia o dobrowolności i nie wnoszeniu roszczeń.docx


wzór oswiadczenia o korzystaniu z praw publicznych.docx


wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych.docx


wzór oświadczenia o niekaralności.docx


wzór zgody na publikacje wyników.docx


Zainteresowani proszeni są o składanie wyżej wymienionych dokumentów w terminie do 13 czerwca 2016 r. w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Choszcznie przy ul. Chrobrego 6 w godz. 7 30 – 15 30 osobiście lub drogą pocztową na adres:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
ul. Chrobrego 6,
73-200 Choszczno

Dokumenty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów zostaną przekazane do archiwum tutejszej Komendy.

LISTA WYNIKÓW WERYFIKACJI OFERT


LISTA WYNIKÓW WERYFIKACJI OFERT.pdf


LISTA WYNIKÓW -próba wydolnościowa


LISTA WYNIKÓW -próba wydolnościowa


LISTA WYNIKÓW -drążek i bieg


LISTA WYNIKÓW -drążek i bieg


LISTA WYNIKÓW -próba wysokociowa i pływanie


LISTA WYNIKÓW -próba wysokociowa i pływanie


LISTA WYNIKÓW - rozmowa kwaklifikacyjna


LISTA WYNIKÓW - rozmowa kwaklifikacyjna