Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Choszcznie

ul. Bolesława Chrobrego 6, 73-200 Choszczno

Ogłoszenie o naborze

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko: stażysta

Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 1
Stanowisko etatowe (docelowe): starszy ratownik
System pełnienia służby: zmianowy
Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie (Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Choszcznie)

Informacja o wynikach naboru.pdf
Wyniki III etapu naboru (rozmowa kwalifikacyjna).pdf


Wyniki III etapu naboru.pdf


Wyniki II etapu naboru.pdf


Lista zakwalifikowanych do II etapu.xlsx


Nabór do służby-kwiecień 2018 r..docx


Wzór oświadczenia o dobrowolności i nie wnoszeniu roszczeń.docx


Wzór zgody na publikacje wyników.docx


Wzór oświadczenia o korzystaniu z praw publicznych.docx


Wzór oświadczenia o niekaralności.docx


Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych.docx